Πιστοποιήσεις

/Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις2017-02-23T00:09:02+00:00

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ποιότητα ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Η ALPHACOLORS | Βαρσάμης Παρ. Δημήτριος υλοποιώντας την δέσμευση της για διαμόρφωση κορυφαίων συνθηκών ασφάλειας της εργασίας και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

ISO 9001 : 2008 GR

ISO 9001 : 2008 EN

ISO 14001 : 2004 GR

ISO 14001 : 2004 EN