Το Alpha Epoxy Color K-2 είναι εποξειδική βαφή διαλύτου δύο συστατικών Α + Β που βασίζεται σε εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή, χρωστικές και πρόσθετα που διασφαλίζουν την εύκολη εφαρμογή του χρώματος. Είναι κατάλληλο για βαφή μετάλλων και στρώσεις τσιμεντοειδών και κονιαμάτων. Μπορεί να υποστεί κανονικές έως έως μεσαίες μηχανικές καταπονήσεις φορτίων και χημικές επιδράσεις. Εφαρμόζεται για χώρους παραγωγής, συνεργεία, χώρους αποθηκών, οινοποιία κονσερβοποιία αποθήκες, εργαστήρια νοσοκομεία , σφαγεία, πάρκινγκ κ.λ.π.  Διακρίνεται για την καλή χημική και μηχανική αντοχή του και είναι εύκολο στην εφαρμογή.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.