ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ποιότητα ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Η alphacolors I.K.E υλοποιώντας την δέσμευση της για διαμόρφωση κορυφαίων συνθηκών ασφάλειας της εργασίας και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

ISO 9001 : 2015 GR

ISO 9001 : 2015 EN

ISO 14001 : 2015 GR

ISO 14001 : 2015 EN