Το SteelMaster 60SB είναι ένα ακρυλικό διαλύτου θερμοδιογκούμενο επίχρισμα λεπτής μεμβράνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση στρώση ή σαν τελικό χρώμα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για χρήση σε εγκεκριμένα αστάρια πάνω σε χάλυβα. Εύκολο στην χρήση.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να προσφέρει παθητική προστασία από φωτιά σε σιδηροκατασκευές. Πιστοποιημένο για πυραντίσταση σύμφωνα με ΕΝ13381-8 προσφέρει προστασία έως και 60 λεπτά. Η ευκολία χρήσης του το κάνει μια αποδοτική επιλογή, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος του έργου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C.  Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 18 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.