ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των
προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Alphacolors, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε. Είναι πιθανό να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων
πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου), ηλικία,
φύλο και χρήση προϊόντων καθώς και πληροφορίες για τις μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τέτοια δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε το
όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email σας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε στο πλαίσιο κειμένου ελεύθερης συμπλήρωσης στη
φόρμα επικοινωνίας.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της Alphacolors θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας καθώς και για λόγους βελτίωσης των
παρεχομένων υπηρεσιών της, όπως επίσης για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κάθε
επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει ενός από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας.Ενδέχεται να
επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα για τη διεξαγωγή ελέγχων
συμμόρφωσης ή για τη συμμόρφωση με εντολές μιας ρυθμιστικής/κρατικής αρχής ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με βιομηχανικούς ή
κλαδικούς κώδικες.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης, έχουμε
θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε.

COOKIES
Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη
βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη
όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε
εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αν νιώθετε άβολα σχετικά με τη χρήση cookies, παρακαλώ να έχετε κατά νου, ότι μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τα cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στις προτιμήσεις ή τις επιλογές των μενού στον browser σας. Ωστόσο, αν ο
browser σας δεν δέχεται cookies από αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε όλα τα
χαρακτηριστικά αυτής της ιστοσελίδας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε προσωπικά δεδομένα;
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή τη
Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Έλεγχος προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να κάνετε επιλογές σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από την Alphacolors. Σύμφωνα με το νόμο, ενδέχεται να έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και, εφόσον είναι ευλόγως δυνατό, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα. Μπορείτε επίσης να έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε
στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπρόσθετα με αυτό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν
από την ανάκληση.
Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ή να ελέγξετε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Alphacolors έχετε πάντα τη
δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τη Alphacolors στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα Επικοινωνία.
Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών μπορούν να μας παράσχουν προσωπικά δεδομένα μόνο εάν έχουν γραπτή άδεια από έναν από τους γονείς τους ή
τον νόμιμο κηδεμόνα τους που έχει διαβάσει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.