Το Alpha Alkyd Primer είναι υψηλής ποιότητας υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές επιφάνειες. Είναι αντιδιαβρωτικό, ταχύτατα αεροστέγνωτο, βιομηχανικό αστάρι το οποίο βασίζεται σε ειδικά επιλεγμένες αλκυδικές ρητίνες. Δουλεύεται μαλακά, έχει μεγάλη πρόσφυση και καλυπτικότητα και τρίβεται εύκολα.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.