Διαλυτικό Acetone (ασετόν) για τον καθαρισμό επιφανειών και εργαλείων.

Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μην αφήνεται ανοιχτή την συσκευασία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.