Εποξειδικό Αστάρι δύο συστατικών για ανοδική υγρασία/ αρνητική πίεση (δεξαμενές, πισίνες, θεμέλια), για συστήματα πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσεως, τσιμεντοειδών, για αυξημένη πρόσφυση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. Ως σφραγιστική επίστρωση σκυροδέματος. Ως φράγμα νερού/ υδρατμών.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Ανάμειξη μόνο της ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.