Χρώμα ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι και 550 °C. Βασίζεται σε ρητίνη σιλικόνης.  Χρησιμοποιείται για βαφή μεταλλικών επιφανειών, οι οποίες θερμαίνονται μέχρι 550 °C όπως καμίνων καυστήρων, αντιδραστήρων υψηλής θερμοκρασίας, σωληνώσεων υπέρθερμων υγρών ή αερίων κ.λ.π.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.