Έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα για βιομηχανικά δάπεδα της εταιρείας