Το Primo Acrylic Μονωτικό Ταρατσών είναι ένα ειδικό ελαστομερές ακρυλικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, στηθαίων, φωταγωγών, υδρορροών κ.τ.λ. Διακρίνεται για τη μεγάλη ελαστικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση και υψηλή αντανακλαστικότητα.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.