Το Barwen Plastic είναι επαγγελματικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για βαφή επιφανειών από οποιοδήποτε υλικό (σοφά , μπετόν , τούβλο , ξύλο κ.λ.π.)κατάλληλα προετοιμασμένων . Εφαρμόζεται εύκολα και χωρίς ματίσεις με ρόλο ή πινέλο. Έχει εξαιρετική απόδοση καλυπτικότητα και λευκότητα.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 οC. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 οC, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

  Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.