Το Alpha Alkyd Color & Primer είναι ένα ταχυστέγνωτο τελικό αστάρι και χρώμα ενός συστατικού που βασίζεται σε τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές σαν τελικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές του καιρού και στην πάροδο του χρόνου και χαρακτηρίζεται από άριστη ελαστικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, ταχύτατο στέγνωμα και ευκολία στην εφαρμογή.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.