Το Acryl Desmo 2Κ είναι χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, διαλύτου με εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και ειδικά στην ακτινοβολία UV. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα καθώς και μακροχρόνια γυαλάδα. Δεν κιτρινίζει και έχει πολύ καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Εφαρμογή σε δάπεδα και σιδηροκατασκευές.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αναμείξτε μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.