Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για βιομηχανικά δάπεδα μεσαίας και βαριάς κυκλοφορίας. Κατάλληλη και για χρήση με χαλαζιακή άμμο για λεία ή αντιολισθηρή τελική επιφάνεια. Δεν περιέχει διαλύτες. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές σε τριβή και φθορά που προκαλούνται από συνεχή χρήση πεζών και το συχνό πλύσιμο. Αντοχή στους περισσότερους χημικούς παράγοντες όπως αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, λάδια και καύσιμα.

Για επίτευξη μεγαλύτερου πάχους (1-4mm) αναμιγνύουμε με χαλαζιακή άμμο ( ως 1:1 αναλογία κατά βάρος) και εφαρμόζουμε με σπάτουλα.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C.  Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.