Χαλαζιακή άμμος 0,1 : 0,4 mm για χρήση σε δάπεδα σε συνδυασμό με αυτοεπιπεδούμενα χρώματα ή ρητίνες προσδίδει την απαιτούμενη σκληρότητα στην επίστρωση καθιστώντας την ανθεκτική στην κυκλοφορία βαριών μηχανημάτων, οχημάτων και παλετοφόρων.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό επίπασης πριν την τελική επίστρωση δίνοντας όγκο και εξαιρετική μηχανική αντοχή.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.