Υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι- σφραγιστικό, αντιολισθιρό με μεγάλη αντοχή για αδιαβροχοποίηση και συντήρηση σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα παρουσιάζει υψηλές αντοχές σε ακραίες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακές μεταβολές (παγετός-καύσωνας) και δεν κιτρινίζει.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.