Το Alpha Alkyd Color είναι υψηλής ποιότητας, ταχυστέγνωτο βιομηχανικό τελικό χρώμα ενός συστατικού που βασίζεται σε τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εσωτερική και την εξωτερική βαφή μεταλλικών επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές του καιρού και στην πάροδο του χρόνου και χαρακτηρίζεται από άριστη ελαστικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, ταχύτατη ξήρανση και ευκολία στην εφαρμογή.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.