Το Alphapoxy Primer Δαπέδων είναι ένα διαφανές εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών διαλύτου για τον αστάρωμα υποστρωμάτων τσιμεντοειδούς βάσης, παλιού και νέου σκυροδέματος, τσιμεντοκονίας , σοβά κ.τ.λ. Διακρίνεται από υψηλή ικανότητα αγκύρωσης  στο υπόστρωμα και είναι κατάλληλο για δάπεδα χώρων στάθμευσης, αποθηκών εργαστηρίων, βιομηχανιών, πρατηρίων καυσίμων και συνεργείων αυτοκινήτων.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C.  Αναμίξετε  μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.