Το SHOP Primer Epoxy είναι υψηλής ποιότητας, έτοιμο προς μίξη και πολυαμιδικά σκληρυνόμενο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών το οποίο παρέχει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία.
Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται σε εργοστάσια με αυτόματες μηχανές ψεκασμού για προσωρινή προστασία.Παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητικότητα και μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε εποξειδικό, βινυλό ακρυλικό, πολυουρεθάνης, με αλκυδικό σύστημα βαφής και με διογκούμενο χρώμα παθητικής πυροπροστασίας.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αναμείξτε μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.