Είναι χρώμα υδατικής διασποράς με εύκολη εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χρωματισμό. Διατίθεται σε 7 αποχρώσεις: ΜΑΥΡΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ και ΩΧΡΑ.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.