Το Alphadur Αστάρι Νερού είναι ένα μικρονιζέ ακρυλικό διάφανο αδιάβροχο υπόστρωμα για σοβα, μπετόν, γυψοσανίδεσ και τσιμεντοσανίδες για εσωτερική ή εξωτερική χρήση με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον και πρακτικά άοσμο για αυτό συνιστάται για εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 °C. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.