Το Alpha Αστάρι Πλαστικού είναι ένα υδατοδιαλυτό διαφανές  αστάρι για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Λόγω της ελαστικότητας και της πρόσφυσής του σταθεροποιεί το υπόστρωμα και ενισχύει την αντοχή του τελικού χρώματος. Είναι φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον και πρακτικά άοσμο για αυτό συνιστάται για εσωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 10 έως 35 οC. Αραιώνεται μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 οC, για 1 έτος. Προστατεύστε από την παγωνιά.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.