ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΒΟΛΟΣ

Βαφή εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας με πλαστικό και ακρυλικό ελαστομερές χρώμα αντίστοιχα. Προετοιμασία υποστρώματος με μικρονιζέ αστάρι νερού για αδιαβροχοποίηση επιφανειών.

Περισσότερα έργα