ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ

Βαφή κεραιών και οικίσκων με βιομηχανικό χρώμα αλκυδικής ρητίνης. Προετοιμασία γαλβανισμένης μεταλλικής επιφάνειας με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών.

Περισσότερα έργα