ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ

Βαφή της πρόσοψης του Ιστορικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο με ακρυλικό ελαστομερές χρώμα για αδιαβροχοποίηση της τοιχοποιίας και ανεξίτηλα χρώματα.

Περισσότερα έργα