Το Alpha Epoxy Primer είναι υψηλής ποιότητας έτοιμο προς μίξη και πολυαμιδικά σκληρυνόμενο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών για την ενεργή αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή προστασία σιδηρών και χαλύβδινων κατασκευών.  Το Alpha Epoxy Primer παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή στις τριβές και είναι ανθεκτικό στα αλκάνια, πετρελαιοειδή, αραιωμένα οξέα, στο θαλασσινό νερό κ.τ.λ.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία 5 έως 35 °C. Αναμείξτε μόνο την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Αποθήκευση σε θερμοκρασία 5 έως 40 °C, για 1 έτος. Προστατεύστε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.