Υαλοσφαιρίδια  150-750μm για χρήση σε διαγραμμίσεις. Έχουν υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή.

Περισσότερες πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου σχετικά με το προϊόν υπάρχουν στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) και στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών (TDS) και μπορούν να παρασχεθούν μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην εταιρεία.