ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Θερμοδιογκούμενα επιχρίσματα για την παθητική πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών (πυράντοχα) , σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά EN 13501-1 .

Περισσότερα έργα