ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θερμοδιογκούμενα επιχρίσματα για την παθητική πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών (πυράντοχα) , σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά EN 13501-1 .

Εφαρμογή σε επιφάνεια ασταριού Alpha Alkyd Primer για προστασία και πρόσφυση και εν συνεχεία Alpha Alkyd Color.

Περισσότερα έργα